sacrilege

Jeg vet ingenting om liturgier men jeg bærer slik alt har blitt båret,
i vin & brød, kjøtt & blod, røyk & kjerneved.

/I know not of lithurgies yet I carry like everything has been carried,
in wine & bread, flesh & blood, smoke & heartwood


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar