rape culture, norwegian culture

Jeg er ikke særlig begeistret for argumentet "slik er loven", selv når det
støtter mitt eget ståsted. Loven er ikke iboende uproblematisk, eller et
ufeilbarlig referansepunkt for absolutt etisk overlegenhet. Sannheten er
slik at norsk voldtektslov per i dag bryter med internasjonal rett.

Men det er ikke disse tingene vi lærer om på skolen & i media.
Om samtykke. Om grenser. Om ordet nei, om fravær av ordet ja,
om retten til fullstendig kroppslig autonomi. Om hvor skadelig det er
å videreføre myter om at gutter alltid ønsker sex. Om hvor skadelig
det er å gjøre skam på kvinnelig seksualitet.

& det irriterer meg grenseløst, når jeg ser artikler & facebookstatuser
& blogginnlegg der folk deler & dømmer & diskuterer andre land &
kulturers tilsynelatende moralske avvik uten å så mye som rette blikket
innover for å se hvordan forhold utretter seg i deres eget. For jeg er lei
voldtektskulturen vi lever i. Lei over at ingen tar ansvar for hvordan de
bidrar med å opprettholde den, ved å holde seg passive, ved å vitse den
bort, ved å ikke være kritiske. Lei de late som rettferdiggjør den & forteller
meg at det bare er slik ting er. Lei gutter som ikke irettesetter kompiser
for at de utnytter jenter. Lei jenter som bedømmer & betviler andre jenter.

Jeg liker at det er en økende bevissthet rundt det som er galt, det
gjør jeg virkelig. Men jeg liker ikke at den gutten, han som prater
så fint & kritisk om gruppevoldtekter i India, ikke klarer å innse
at den fulle jenta han fingra på en fest, hun som egentlig ikke sa
ja (men ikke nei heller, da!!!!), nå er offer for overgrep pga hans
handlinger. Jeg liker ikke at jeg konstant hører om venninners
lignende erfaringer, der de forteller om kjærester som ikke
respekterer deres grenser, om fremmede som tar seg friheter,
om fortidens forferdelige traumer.

Så jeg prøver å snakke om det. Prøver å avvise hvert utsagn som
ansvarliggjør jenta for det som blir begått mot henne. Prøver å avvise
hvert utsagn om at gutten skal like det uansett, siden han alltid vil ha sex.

Det er ikke mye jeg kan gjøre, men jeg jobber for at summen av det vi
alle kunne gjort en dag kommer til å være nok.

1 kommentar: