armageddon


dager
delegerer demoner
inn i degenererende nervebed


korrupsjon 
kalfatrer kadavre
med en katalyytisk manifestasjon

& armageddon
allerede alligert
av virkelighetens flukt og abolisjon

1 kommentar: