about

Forvirret, forevig forelsket i blomster og feminisme. Jeg innså for sent at jeg har kun har vokst ved hjelp av selvpåført asfyksi; natten gir kun tunge tever og du kveles av dine knyttnever. Lærte ikke å sykle uten støttehjul før andre klasse; jeg sto alltid bakerst, alltid på rulleskøyter, knær pyntet av blåveis, blåklokker, liljekonvaller i nakken.

Jeg liker feminisme, frosne jordbær, gode folk & rare folk & kompliserte folk, poesi, potteplanter, psykologi, veganisme, vandring,  (allitterasjon)

Jeg må nok lære å se hvordan sammenhenger utarter seg.

/ Confused, perpetually in love with flowers and feminism. I realised too late that I have only grown in adolescence by self-inflicted asphyxiation; nights entail dark gifts and you feel strangled by your own fists. Didn't learn to ride a bike without training wheels until the second grade; I was always in the back, always rollerscating, knees decorated by bluebells, with lily of the valley in my neck. 

I like feminis, frozen strawberries, good people & weird people & complicated people, poetry, plants, psycology, vegetarianism, (aliteration)

I think I need to learn to reckognise connections.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar